Phone

Mailen is effectiever als bellen

Email

esther@thehouseoffrequencies.nl

Opening Hours

Ma t/m Vr op afspraak

Vanuit de medische wetenschap gezien is ons hart niets meer dan een pomp dat er voor zorgt, dat onze weefsels van zuurstofrijk bloed worden voorzien. In werkelijkheid echter is ons hart veel meer dan een pomp.

Ongeveer 100 jaar geleden werd met een microscoop camera ontdekt dat er zich in ons hart een geheime plek bevond, namelijk de 5e hartkamer. Deze kamer heeft een doorsnede van slechts een kleine 4 millimeter. Eromheen bevinden zich de sinus-knopen van ons hart. Tijdens een hartoperatie wordt zorgvuldig vermeden om dit gebied aan te raken omdat het bekend is, dat bij aanraking van dit deel van het hart de patiënt zal sterven. Er werd ontdekt, dat er zich in deze 5e hartkamer een heilige geometrische vorm bevind, die uit 12 gelijkmatige 5-hoeken bestaat. Samen vormen deze 5-hoeken een leeftijdsloze gestalte zonder bepaald geslacht.

Is deze beeltenis de blauwdruk van de Goddelijke matrix waarvan het bestaan al lang wordt vermoed?
Is de 5e hartkamer de basis van het Goddelijke in ons allemaal?
Versterkt het onze fijnstoffelijke vermogens en voert het bestaan van de 5e hartkamer ons terug naar onze Goddelijke natuur?
En kan het ons helpen om onze Christuskracht te ontvouwen?

In de oude mysteriën mocht dit heilige platonische lichaam nooit genoemd worden omdat het buitengewone krachten zou bezitten. Een onderzoeker uit de vorige eeuw sprak in samenhang tot deze plek over het Goddelijke atoom, de Goddelijke aanwezigheid, die in allen van ons leeft. Het betreft de oorspronkelijke schoonheid en de heelheid van de mens. Dat zou betekenen, dat we de toegang naar de Goddelijke scheppingskracht alleen via ons hart kunnen bereiken en nergens ander door!

Neo uit de film de Matrix spreekt over een hete plek diep in ons hart. Ook de naam “hotspot” wordt door wetenschappers herhaaldelijk benoemd. Het kan zijn dat deze plek daadwerkelijk heet is! In deze context wordt vermeld dat er temperaturen van rond de 100 graden celsius zijn gemeten. Hoe is dat mogelijk, als de gemiddelde lichaamstemperatuur zo rond de 37 graden ligt? Nemen we deze hitte slechts waar in bepaalde situaties? Hebben we het daarover als we ergens voor in vuur en vlam staan? Gebeurt dat, als we verliefd zijn of in een pijnlijke situatie een vuurrood hoofd krijgen? En kan het feit dat deze hoge temperatuur ons lichaam niet beschadigt een bewijs zijn dat dat deze plek niet van een fysieke oorsprong is? Men zou tot de conclusie kunnen komen, dat deze plek van Goddelijke oorsprong is en onder Goddelijke leiding staat. Zijn we ons tot nu toe te weinig bewust geweest dat deze plek het centrum van onze liefde is?

Ook Rudolf Steiner heeft over deze geheimzinnige plek geschreven:
In onze tijd zien we een voorbestemde verandering in ons hart van waaruit zich meer en meer een 5e kamer ontwikkelt. Door deze vijfde kamer zal de mens een nieuw orgaan bezitten, die ons toestaat om levenskrachten anders dan tot nu toe te gaan besturen. Onze fysieke organisatie is actief in het bloed. Deze organisatie zet ons bloed actief in beweging. Nadat deze beweging is begonnen begint ons hart te kloppen. In vakliteratuur vinden we telkens ‘feiten’, die ten onrechte aangeven, dat het hart een soort van pomp zou zijn en dat deze pomp (ons hart) het bloed over ons hele lichaam verdeelt. Echter in werkelijkheid is het onze fysieke organisatie, die alle bloed door het lichaam beweegt. Als iemand beweert, dat het hart het bloed in beweging zet, zal diegene evenzo toe moeten geven, dat wanneer hij bv een turbine bezit, het de turbine is, die het water in beweging zet. Iedereen weet echter, dat het het water is, die de turbine in beweging zet. Bij de mens zet het bloed bepaalde punten van weerstand in beweging waardoor het hart in beweging komt. Volgens Steiner is de functie van het hart hierin de ondersteuning van complexe processen te leveren. Hierbij verwees hij ook naar de bloedstroom in de vaten van een embryo, alvorens de hersenen zich ontwikkelen. Steiner beweert, dat onze embryonale bloedstroom een soort van stromings-spiraal is, die door een eigen biologische impuls in de vaten later het hart gaan vormen. Hierdoor stond het voor Rudolf Steiner duidelijk vast, dat de pomp-theorie niet goed overdacht was. Het leek hem onlogisch, dat een orgaan van slechts 300 gram het voor elkaar kan krijgen om dagelijks zo’n 8000 liter bloed rond te pompen zonder enig rustmoment.

Wat in hemelsnaam is ons hart dan? Kan het daadwerkelijk de zetel van ons ware bewustzijn zijn? Meerdere bronnen onderschrijven deze visie en waarschijnlijk wordt het niet voor niets op deze manier bekeken. We kennen de uitdrukking: “naar je hart luisteren.” We onderscheiden het hart en het verstand. Of kunnen we in dit geval ook zeggen we onderscheiden de hemel van de hel?

Als we in deze stelling daadwerkelijk van het vermoeden uit gaan, dat het Godsatoom zich in ons hart bevindt, dat ons alle levens lang de juiste weg wijst, welke functie heeft ons verstand dan? Bevindt zich in ons verstand datgene wat wij de duivel noemen? Een energie, die constant probeert om ons van onze eigenlijke levensweg af te brengen, die het Goddelijke pad is? Wetenschappers geloven dat wij spelers zijn in een virtueel universum. Zouden we dankzij de 5e hartkamer de matrix kunnen leren kennen? Is het mogelijk, dat het verstand de zogenaamde verleiding is, die we tot nu toe nooit werkelijk hebben begrepen?

Als de 5e hartkamer inderdaad die constante stroom van etherische krachten omvat die de menselijke natuur bepaalt, dan zal onze ziel ons Ware Goddelijke ik bijna zonder pauze met alle benodigde informatie in verbinding staan. Hieraan kunnen we ons echter niet consequent aan houden omdat ons op een vreemde wijze aangestuurde verstand ons hierin tegenstuurt en ons verhindert naar ons hart te blijven luisteren. Indien we er van uit gaan dat ‘de duivel’ een metafoor is, of een omschrijving en een personificatie van het kwade, dan komen we op de onvermijdelijke vraag “wie of wat is dat kwade dan”? Zijn dat de donkere krachten? Zijn het boosaardige buitenaardsen, die met vergevorderde en intelligente technologie sinds duizenden, misschien wel miljoenen jaren ons verstand op een perfecte wijze manipuleren?

Is de 5e hartkamer misschien de reddende weg uit deze al zo lang bestaande situatie?
Kan het bewustzijn van deze heilige plek ons uit deze matrixgevangenis bevrijden? De 5e hartkamer ligt achter ons borstbeen en maakt gelijktijdig deel uit van het torus-veld van ons hart. Wij dragen een machtig energieveld in ons, die het vermogen heeft om gedachten die in ons bestaan volkomen op te lossen. Er zijn gedachten, vooral negatieve gedachten die ons in de matrix gevangen houden. Kunnen we deze situatie ontvluchten door ons te focussen op onze verbondenheid met het AL, onze Goddelijke staat van Zijn, via onze 5e hartkamer? Alles wat we nodig hebben voor de toegang tot onze 5e hartkamer is een upgrade van ons bewustzijn. Desondanks blijft dan de vraag bestaan hoe we ons daarna zullen voelen, omdat dit gebeuren onze relatie met onze gewone realiteit verandert. We raken daarmee het contact met de huidige meest begrepen realiteit kwijt.

Heden ten dage horen en ervaren we veel over diverse upgrades omdat er veel pure energieën vanuit de kosmos op deze aarde komen. Wat nu, als er tevens constant ingegrepen blijft worden in het doorlaten of tegen houden van deze energieën? Kan de actuele Schuman frequentie hier een rol in spelen?

Wat wij in ons afstervende oude systeem ervaren, is een continu gevecht tussen het Goddelijke en het kwaad (dat vooral zichtbaar wordt in de politiek en de wetenschap) op deze aarde. Dat loopt paralel met de strijd tussen ons ware gevoel dat in ons hart huist en ons verstand dat in ons hoofd huist. Ons hart probeert telkens weer om de voor ons meest juiste weg voor ons zichtbaar te maken, terwijl negatieve krachten aan de andere kant heel stellig ons bewustzijn proberen te controleren middels o.a. technologie. De magische kracht van onze 5e hartkamer wordt onderdrukt middels het focussen op ons verstand en ego. Hierover wordt overigens nergens openlijk over gesproken, zodat dit soort manipulaties onopgemerkt blijven door de meeste mensen. Toch lijkt alles er op, dat juist nu de tijd is gekomen waarop zich het echte en ware bewustzijn zich aan ons wil gaan openbaren. Dit alles ondanks of misschien ook wel dankzij de oorverdovende propaganda waarmee we op dit moment door politiek en media worden gebombardeerd. Dit zijn echter de laatste stuiptrekkingen van de oude matrix die met veel gedoe in elkaar lijkt te klappen.

Weet de medische wetenschap over de geheime 5e hartkamer?
In de anatomie boeken wordt de 5e hartkamer omschreven als een luchtdichte afgesloten kamer, een soort van vacuüm dus, waar een chirurg ver bij vandaan moet blijven tijdens een hartoperatie. Ongeveer een eeuw geleden reeds, beschreef een Iraniër de goddelijkheid van de mens, die vervolgens via de kruin-chakra met de heilige multidimensionale ziel in een verbinding staat en daarmee tevens voortdurend met de oerbron is verbonden. Mensen vernemen deze plek op een zeer intensieve wijze, wanneer ze een diepe en echte liefde voor een ander mens of een ander wezen ervaren. In deze momenten vindt er een soort van expansie plaats in het eigen lichaam die zeer aangenaam aanvoelt en die ook het hartcentrum als wijder en groter doet voelen. Liefde en licht is voor de donkere krachten in ons universum dodelijk medicijn. Daarom doen ze al duizenden jaren enorm veel moeite om oorlog en chaos op deze aarde te laten blijven voortduren.

In de Verenigde Staten heeft men in de linker bovenste harthelft een plek gevonden ter grote van een knopspeld, die daadwerkelijk zeer veel heter was dan de rest van het hart. Is dat de 5e hartkamer? Is dat de plek die ons hart letterlijk laat gloeien? Het is inderdaad goed mogelijk, dat het hier het Goddelijke licht van de schepping betreft, dat ons op een magische wijze omhult en vervult.

Is de 5e hartkamer een stargate naar nieuwe dimensies? En hoe krijgen we toegang tot deze plek? Zodra we ons ego en ons verstand los laten kunnen we ons naar onze 5e hartkamer bewegen. Hier vinden we dan het evenbeeld van onze schepper die bepalend is voor wie wij ZIJN. Tot nu toe hebben we met ons denken slechts een klein stukje van ons bewustzijn waargenomen. Maar vanaf onze 5e hartkamer kunnen we een veel groter stuk bewustzijn waarnemen en onze ware scheppingskracht gaan beseffen. De letterlijk oneindige Liefde die ons overspoelt zodra we deze ruimte betreden, lost als het ware alles op wat ons tot dan toe heeft geblokkeerd en blind heeft gemaakt. Het verstoort de illusionaire verbeelding van het menselijke verstand. Op het moment dat ons bewustzijn totaal aanwezig is in ons hart bereiken we het echte medegevoel, de compassie en worden wij vrij van enig oordeel. De verbinding met het verleden en de toekomst lossen daarbij ogenblikkelijk en volledig op. Door ons via ons hart te verbinden geven we expressie aan ons Ware Ik en zijn we verbonden met de Goddelijke oerbron. Wij beseffen ons, dat onze eigenlijke opgave op deze aarde bestaat uit het ons Zelf te vinden. Vanuit deze positie kunnen we nieuwe wezenlijke stappen zetten in een juiste richting, die niet gerelateerd is aan de huidige matrix.

Dit artikel is slechts ter inspiratie. Heeft het je aandacht getrokken? Doe dan zelf ook onderzoek! Wil je een bericht ontvangen wanneer ik weer een interessant artikel heb geschreven? Volg mij dan op Instagram of Telegram.

Bron: Jitze Bosma

Aanbevolen