Phone

Mailen is effectiever als bellen

Email

esther@thehouseoffrequencies.nl

Opening Hours

Ma t/m Vr op afspraak

Zo groot als de ruimte buiten, is de kleine ruimte binnen je hart: je kunt er hemel en aarde in vinden, vuur en licht, zon en maan,weerlicht en de sterrenstelsels, alles wat hier beneden thuis hoort, alles is verenigd in die kleine ruimte in je hart.’
– Chandogya Upanishad

De vier woorden ‘Zo boven, zo beneden’ vormen de stelregel van de Griekse leraar Hermes Trismegistus. De volledige stelregel luidt: ‘Wat beneden is, is hetzelfde als wat boven is en wat boven is, is hetzelfde als wat beneden is, om de wonderen van het ene te bewerkstelligen’. Deze stelregel bevat de sleutel tot onze verbintenis met het Hogere Zelf. In principe betekent het dat wat zich boven in de geestelijke wereld bevindt, ook beneden in de stoffelijke wereld zal zijn. Je IK BEN Aanwezigheid, de bron van kracht en spirituele energie, bevindt zich in de geestelijke wereld. Door te bevestigen dat je hier beneden in de stoffelijke wereld de volledigheid bent van die IK BEN Aanwezigheid die boven is, kun je de stelregel ‘Zo boven, zo beneden’ in jouw leven waarmaken.

DE GODDELIJKE VONK
Je kunt hier beneden ‘volledig God worden’ omdat de goddelijke vonk, een spiritueel deeltje van God in je hart is gesloten. In oude geschriften over de hele wereld wordt verwezen naar deze speciale ruimte in je hart. Het is een geheime ruimte in je hart welke je, net als in het bijbelverhaal, het Heilige der Heiligen zou kunnen noemen. Vanuit deze geheime hartkamer kun je scheppen, je dromen verlevendigen op jouw eigen unieke wijze. Deze Vonk, ook wel bekend als de Heilige-Christusvlam, geeft je de volmacht om de IK BEN Aanwezigheid aan te roepen en om te scheppen, zoals God dat doet. Het is de  pulserende kracht of levensstroom verankerd in je hart, komende uit het Hart van God. Door deze goddelijke levensenergie zijn wij in staat om met de  levensvormen in dit universum in Liefde verbonden te zijn. Dit is dan ook de grootste opdracht voor alles wat leeft in dit universum.

Simeon de Nieuwe Theoloog, een byzantijnse heilige uit de elfde eeuw, had het over een Vlam in het hart: ‘Welk woord kan dit omschrijven!… Ik zie een licht dat niet van deze wereld is. Als ik in mijn kloostercel zit, zie ik binnen in mij de Schepper van de wereld.’ En Ralph Waldo Emerson schreef hierover: ‘Moge God het hart met zijn aanwezigheid in vuur en vlam zetten.’ Deze vonk – deze Spirit- wordt gevoed door Gods licht dat tot je komt in de vorm van een geconcentreerde energiestroom die het kristallen koord wordt genoemd. Het boek Prediker verwijst ernaar als het ‘zilveren koord’. Deze als een waterval neerkomende stroom van goddelijk licht stelt je in staat te denken, te voelen, het leven te ondervinden en spiritueel te groeien. Door die stroom van licht te vermeerderen en daardoor ook de omvang van dat koord, kun je je spirituele kracht hier op aarde vermeerderen en je IK BEN Aanwezigheid dichter bij je te brengen.

Dit artikel is slecht ter inspiratie. Heeft het je aandacht getrokken? Doe dan zelf ook onderzoek! Wil je een bericht ontvangen wanneer ik weer een interessant artikel heb geschreven? Volg mij dan op Instagram of Telegram.

Bron: Innerlijk licht

Aanbevolen